De Adventkerk is een actieve kerk in Amersfoort, op de grens tussen de wijken Kruiskamp en Liendert. Door haar identiteit spreekt deze gemeente ook veel mensen aan uit de regio.

 

De Adventkerk wil een kerk zijn die recht doet aan de Bijbel en tegelijk een boodschap wil hebben voor de mensen van nu.

De missie van de gemeente is in drie kernpunten weer te geven;

De Adventkerk wil:

-        Jongeren en ouderen vormen in hun geloof

-        Anderen laten delen in de vreugde van het Evangelie

-        Dienstbaar zijn aan mensen dichtbij en verder weg

 

Identiteit

 De Adventkerk is een gemeente die

-        luistert naar de Bijbel als het levende Woord van God

-        zich ontwikkelt in het spoor van de gereformeerde traditie

-        verlangend uitziet naar de komst van Gods koninkrijk


Thema 2016/2017

Dit seizoen is het thema ‘Gemeenschap’.